Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Vela de Piña Colada (2oz)

$8.99

  • Velas artesanales KGA
  • 100% Cera de Soya
  • Cada onza equivale a 5 horas de duración de la vela
  • Envase reusable